Thomas Angells Stiftelser

Jakt og fiske

Vi forvalter 400.000 dekar utmarksareal i Selbu og Tydal som utnyttes i en rekke former for jakt

I skogområder i Selbu og nedre deler av Tydal tilbys både småvilt- rådyr- og harejakt, i tillegg til elgjakt som utøves stort sett av faste lokale jaktlag. Elgjakta har tradisjonelt vært den dominerende jaktformen i disse områdene siden 50-tallet, og knyttet til lokale jegere.

Neadalføret byr på rene røyevatn i høgfjellet og blandingsbestand av ørret og røye i større vatn i lavlandet

De mest populære fiskevatna er Selbusjøen i Selbu kommune og Essand- og Nesjøen i Tydal. Ellers har elvefiske i Nea etterhvert blitt et meget attraktivt reisemål for fiskere både fra inn- og utlandet. Muligheter for kjøp av fiskekort sammen med leie av koie.

Fiske i Selbu

Vi har rike fiskemuligheter over hele kommunen. Selbusjøen og Nea er de mest kjente fiskestedene i Selbu, men vi har også fine områder rundt Sørungen, Slindvatnet og på Solem/Amdal/Dragsten fiskelag sine vann og innsjøer. Vi kan tilby overnatting i Stenhuskoia beliggende ved Slindvatnet. Muligheter for leie av hytter ifb. med fisking.

Selbukortet er et fiskekort som gjelder for Selbu med noen få unntak.
Kjøp Selbukortet

I nordvestre del av Selbu selges eget fiskekort gjennom Solem/Amdal/Dragsten fiskelag.
Kjøp fiskekort (nordvestre Selbu)

Mer om fiske i Selbu

Fiske etter røye i Nesjøen og Essandsjøen er meget populært, om sommeren med marklokker fra båt og på isfiske med pilk om vinteren. Det er også åpnet for garnfiske både i Essandsjøen og Nesjøen. Egne garnkort kan kjøpes. Om vinteren er det muligheter for kjøring med snøscooter inn til Essand og Nesjøen etter godkjente isfiskeløyper (se under). Her kan fiskere og andre naturelskere ha store opplevelser.

Båtutleie

Ved Nesjøen ligger Nesjø Båtutleie. Båtutleien har 30 stk båter til disposisjon. På området er det kiosk med vanlige kioskvarer i tillegg til diverse fiskeutstyr. Fiskebu med 5 stk sengeplasser og toalett, tørkerom og oppholdsrom. I båthavnen ligger en lavvo for sosialt samvær. Oppstillingsplass for campingvogner med mulighet for el-uttak. Sesongen varer fra 15. juni til 15. september.

I Essandsjøen er båtutleie organisert gjennom grunneierne i Østbygrenda, hvor en også får kjøpt fiskekort. Utsalgsstedene er godt merket langs grendaveien i Østby.

Utsalgssteder

Astrid Ø. og Petter Eggen (+47) 959 05 138/915 15 158

Tove B. og Jens Arne Kvello (+47) 977 56 297/995 58 873

Ragnhild Ø. og Ketil Nilsen (+47) 976 69 157/916 47 186 ragnhildon@tydalsnett.no

Asbjørn Opphaug (+47) 416 93 662Henry Østby (+47) 905 75 890

Alison og Ole Bjarne Østby (+47) 952 95 912/959 36 017

Gammelvollsjøen: Alison og Ole Bjarne Østby (+47) 952 95 912/959 36 017

Hegsetdammen

Regulert vannbasseng i Neavassdraget ved Hilmo. Godt ørretfiske tilrettelagt for sportsfiske.

Nea og Tya
For fiske i Nea les mer her.
For fiske i Tydal les mer her.

Det er lagt til rette for åpen skuterløype (isfiskeløype) fra Østby til Essand. Skuterløypa starter ved P-plassen Ol Persbakken i Nebjørga, og er godt merket inntil Essandsjøen.

Ferdsel med skuter er kun tillat for isfiskere som har løst fiskekort.

Isfiske i Tydal

Løypeavgift døgn: kr 150
Løypeavgift sesong: kr 1 000

Essand med omkringliggende fjellvann:

Isfiskekort døgn: kr 100
Isfiskekort uke: kr 500
Isfiskekort år: kr 1 000
Isfiskekort familie: kr 1 300

Fiskekort kan kjøpes på Vipps (511892), INATUR eller egne utsalgssteder (bensinstasjonen i Ås sentrum)
Mer om isfiskeløypene

Pakkeløsning fiske og koieutleie

Disse hyttene kan være aktuelle: Essandhytta, Broksjøhytta og Fossanhytta.

Jaktfeltene er etablert i samarbeid med flere eiendommer/grunneiere eller rettighetshavere. I de mer høyereliggende fjellområdene i Tydal er rypejakt den dominerende jaktutøvelsen. Rypeterrengene ligger hovedsakelig i Essand- Nesjøtraktene og betraktes som noen av de mest attraktive i hele Trøndelag. Rypejakt leies ut i ulike varianter, eksklusivt utleie med guiding, faste jaktlag og kortsalg. Vi har mange jakthytter knyttet opp mot jaktutleien, beliggende i eller i nærheten av jaktterrenget. Vi har stort fokus på en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av våre jaktbare viltarter. Derfor legges det stor vekt på en balansert utleiepolitikk, som ivaretar en ansvarlig forvaltning samtidig som vi forsøker å gi så gode tilbud som mulig for våre jegere/leietager

Leies ut til lokale jaktlag i Selbu og Tydal.

10. august – 24. september (bukk) og 10. oktober – 23. desember (ordinær)

Bukk-jakt: kr. 800 pr. kort (1 dyr)                              

Ord. jakt:  kr. 600 pr. kort (1 dyr)

Flønes (1 100 da)

Slind (12 000 da)

Hilmo (20 000 da)

Løvøya (1000 da)

Østby (14 000 da)

Dragsten (12 000 da)
Leies ut av Trondheim Jeger og Fiskerforening, tlf. 458 05 359

Det er krav om tilgang til godkjent ettersøkshund, enten egen hund eller avtale med annen eier av godkjent ettersøkshund. Resten av våre terreng organiseres gjennom utmarkslag.

Fjellrypejakt uten hund i Sylan:

Ca. 29 000 da. Maks 4 jegere pr. dag.

Minimum 3 dager i perioden 10. – 21. september (fortrinnsvis: 10. – 12. september / 13. – 15. september / 16. – 18. september /19. – 21. september):
Kr 550 pr. dag (kr 1.650 pr. periode)

Minimum 2 dager fra 22. september:
Kr 450 pr. dag (kr 900 pr. periode)

Jaktkort bestilles på tlf. 73 81 19 11 (928 94 289)

 

Jaktområdet er avgrenset slik:

I vest: Turiststien mellom Nedalshytta og Storerikvollen til Søndre Fiskåa og følger videre denne i nordlig retning.

I nord: Markert bekk fra Søndre Fiskåa i sørøstlig retning til turiststien til Sylstasjonen. Følger turiststien til riksgrensen.

I øst: Riksgrensen.

I sør: Eiendomsgrense fra Storsola til turiststien Nedalshytta -Storerikvollen.

Avstand fra Nedalshytta til jaktterrenget ca. 1500 m etter turiststien mot Storerikvollen.

 

Lirypejakt med hund blir utleid til faste jaktlag:

For tiden er ingen terreng ledig.

10. oktober – 23. desember

Fossan
Gammelvollsjøen
Hilmo

Kr 500 pr dag (minimum 2 dagers-kort)

Maks 2 kort pr. dag på terrenget, felt hofugl skal ikke overstige 50%.

Jaktkort bestilles på tlf. 73 81 19 11 (92 89 42 89)

Kortsalg tilbys avhengig av bestandsutvikling.

10. september – 28. februar (ikke jakt i perioden 25. september – 5. oktober)

Hilmo:

Ukesutleie: kr 2 400 

Pakkepris harejakt og overnatting Seterdalskoia: kr 6 100 pr. uke

Østby/Gammelvollsjø-terrenget:

For tiden utleid.

1. oktober – 30. april

Fossan:

Lauvøya, langs med Tya

Kr 400 pr kort (1 bever)

Leies ut etter avtale.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.