Thomas Angells Stiftelser

Skogbruk

Årlig avvirkning ligger for tiden på 4.000 - 5.000 m3

Avvirkningskvantumet vil gradvis øke i tiden som kommer etter hvert som ny skog (planta skog) kommer i hogstmoden alder. Plantetallet vil også økes i takt med avvirkningskvantumet (fra dagens nivå på ca. 30.000 planter årlig). Det utføres årlig ungskogpleie på ca. 400 dekar. En helårs skogsarbeider, og i tillegg er en næringsdrivende i perioder knyttet til denne virksomheten.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.