Thomas Angells Stiftelser

Bok om Thomas Angell

Ida Bull, f. 1948. Cand.philol. 1975. Dr. philos. 1998 med avhandlingen Handelshusene I Trondheim på 1700-tallet.

Slekt, hushold og forretning. Arkivar i Statsarkivet i Trondheim 1978-1998. Professor i historie ved NTNU siden 1998. Hovedredaktør og medforfatter for trebindsverket Trøndelags historie (2005). Andre bøker: Bakklandet lever! (med Inga Næss, 1985), * Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører (1992), Kunnskap – hver etter sin stand og sitt kjønn (2013), Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser (medredaktør og medforfatter 2014), Trondheim 1814 (medredaktør og medforfatter, 2014). Artikler i ulike tidsskrift med tema fra sosialhistorie, økonomisk historie, kvinne- og kjønnshistorie.

Boka kan bestilles på e-post firmapost@thomasangell.no
kr 298,- + porto

Professor Ida Bull har skrevet boka om Thomas Angell.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.