Thomas Angells Stiftelser

Hyttetomter

Vi har et variert utvalg av hyttetomter. Ta gjerne direkte kontakt med oss dersom du er interessert i feste av hyttetomt.

Haukåtjern hyttefelt

Hyttefeltet ligger nordvest for Haukåtjern, på begge sider av fylkesvei 963, som en del av Solemsmarka, g.nr. 4/1.

Adkomsten til hytteområdet dekkes via allerede anlagte avkjøringer og parkeringsplasser ved fylkesvei 963. Inn i hytteområdet på nordsida av veien er det bygd en skogsvei som dekker disse hyttetomtenes adkomstbehov.

Solemsmarka og området rundt er et populært utfartsområde både for bygdafolk og andre utenbygds turister. Haukåtjern hytteområde vil være et ideelt utgangspunkt for utfart til traktene rundt Strandfjellet både sommer og vinterstid. Gjennom utmarkslagene er forhold for jakt, fiske og friluftsliv godt tilrettelagt. Fiskevannene i disse traktene er populære, med lett adkomst, idylliske omgivelser og godt organisert kortsalg.

Hyttefeltet omfatter i alt 27 hyttetomter med punktfeste, hvorav 13 er ledige.

Det er inngått samarbeidsavtale med Stråndbygg AS, om levering av nøkkelferdige fritidsboliger (ta gjerne en titt på www.stråndbygg.no).

Beregnede kostnader/grunnlagsinvesteringer til opparbeidelsen vil inkluderes i innfestingsavgiften når tomtene ved en senere anledning festes bort.

Fossan hyttefelt

Hyttefeltet ligger på eiendommen Fossan gnr. 182/1 i Tydal. Flotte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Gamle Fossan hyttefelt er regulert for 33 festetomter, hvorav alle er bortfestet og nesten alle bebygd. Nye Fossan hyttefelt er regulert for 25 festetomter med adkomst til hver hyttetomt og med strøm, vann og kloakk. Utbygging av veinettet i Nye Fossan er på det nærmeste ferdig. Installering av strøm planlegges sammen med TrønderEnergi.

Det er inngått samarbeidsavtale med Stråndbygg AS, om levering av nøkkelferdige fritidsboliger (ta gjerne en titt på www.stråndbygg.no).

Beregnede kostnader/grunnlagsinvesteringer til opparbeidelsen vil inkluderes i innfestingsavgiften når tomtene ved en senere anledning festes bort.

Djupåosen hyttefelt

Hyttefeltet ligger sørvest for Sørungen som en del av Morsetmarka g.nr. 71/2 og Guldset g.nr. 148/1 og 2. Adkomsten til hytteområdet dekkes via bomvei, Sørungveien, fra Vikvarvet ca. 15 km.

Alle 34 hyttetomter i hyttefeltet er bortfestet.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.