Thomas Angells Stiftelser

Småkraftverk

Hynna, sideelv til Nea

Sammen med Opplysningsvesenets fond har vi etablert Hynna Kraft AS. Elva Hynna ligger i Tydal kommune. Konsesjon for utbygging ble gitt i 2010 og kraftverket sto ferdig i mai 2013. Årlig normalproduksjon på ca 12,5 GWH. Installert effekt er 4,5 MW. Opplysningsvesenets fond eier 66,5 prosent av fallet og Stiftelsene 33,5 prosent.

Usma og Gardåa, sideelver til Nea

Disse elvene ligger i Selbu kommune. Stiftelsene, sammen med 6 andre grunneiere, etablerte i 2005 Usma og Gardåa elveierlag. Stiftelsene eier ca 69 prosent av fallrettighetene. Byggestart var mai 2012 med ferdigstillelse i november 2013. Fallhøyden i kraftverket er 288 meter med en installert effekt på 9,98 MW. Det gir en årsproduksjon på 32 GWh. Rørgaten er historisk; den 5,4 kilometer lange rørgaten er Norges lengste.

Stiftelsenes eierandel (14%) i kraftverket ble solgt i 2021. 

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.