Thomas Angells Stiftelser

Vårt unike bomiljø

Felleskap og aktiviteter for våre beboere

For at vi skal greie og oppfylle formålet, som er en av Stiftelsens kjerneverdier, er det viktig at beboerne og ansatte i Stiftelsen er med på å legge til rette for at det gode bomiljøet opprettholdes. Husets fellesrom og hageanlegg gjør at beboerne lett kan stifte nye bekjentskaper på en uforpliktende måte.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.