Thomas Angells Stiftelser

Leiligheter

75 leiligheter for seniorer i Trondheim sentrum

75 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

Felleskap og aktiviteter for våre beboere

50 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

25 leiligheter i Trondheim sentrum for seniorer

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.