Thomas Angells Stiftelser

Om virksomheten

Stiftelsen tilbyr utleie av leiligheter i Trondheim sentrum til eldre. Det foreligger planer om å utvikle nye eiendommer med samme utleieformål. Stiftelsen har også en mangeartet virksomhet i Selbu og Tydal knyttet til 400.000 dekar skogeiendommer. Stiftelsen driver også forretningsførsel for Waisenhusstiftelsen.

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.