Stenhuskoia

  • Store Slindvand
  • i Selbu kommune
  • 9 sengeplasser
  • Ingen vann
  • Ingen strøm
  • Propankjøkken
  • Primitivt bad
  • Utedo
Hytte med 5 sengeplasser, og anneks med 4 sengeplasser. Turgåing sommer og vinter, bærplukking, fiske bl.a. i Store Slindvann som ligger like ved hytta.

Booking og info

  • 73 81 19 11
  • skog@thomasangell.no

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.