Stenhuskoia

  • Store Slindvand
  • i Selbu kommune
  • 9 sengeplasser
  • Ingen vann
  • Ingen strøm
  • Propankjøkken
  • Primitivt bad
  • Utedo
Hytte med 5 sengeplasser, og anneks med 4 sengeplasser. Turgåing sommer og vinter, bærplukking, fiske bl.a. i Store Slindvann som ligger like ved hytta.

Hytte-booking

  • 73 81 19 11
  • 482 27 260

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Søk på leilighet

Det er for tiden ingen ledige leiligheter. Vi legger ut søknadsskjema når vi får ledige leiligheter.

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.