Jakt og fiske

400.000 dekar utmarksareal utnyttes i en rekke former for jakt

I skogområder i Selbu og nedre deler av Tydal tilbys både småvilt- rådyr- og harejakt, i tillegg til elgjakt som utøves stort sett av faste lokale jaktlag. Elgjakta har tradisjonelt vært den dominerende jaktformen i disse områdene siden 50-tallet, og knyttet til lokale jegere.

Mer om jaktfeltene
Jaktfeltene er etablert i samarbeid med flere eiendommer/grunneiere eller rettighetshavere. I de mer høyereliggende fjellområdene i Tydal er rypejakt den dominerende jaktutøvelsen. Rypeterrengene ligger hovedsakelig i Essand- Nesjøtraktene og betraktes som noen av de mest attraktive i hele Trøndelag. Rypejakt leies ut i ulike varianter, eksklusivt utleie med guiding, faste jaktlag og kortsalg. Vi har mange jakthytter knyttet opp mot jaktutleien, beliggende i eller i nærheten av jaktterrenget. Vi har stort fokus på en forsvarlig og bærekraftig forvaltning av våre jaktbare viltarter. Derfor legges det stor vekt på en balansert utleiepolitikk, som ivaretar en ansvarlig forvaltning samtidig som vi forsøker å gi så gode tilbud som mulig for våre jegere/leietager
Elgjakt

Leies ut til lokale jaktlag i Selbu og Tydal.

Rådyrjakt

10. august – 24. september (bukk) og 05. oktober – 23. desember (ordinær)

Kr 500 pr kort (1 dyr):

Flønes (1 100 da)

Slind (12 000 da)

Hilmo (20 000 da)

Løvøya (1000 da)

Østby (14 000 da)

Dragsten (12 000 da)

Det er krav om tilgang til godkjent ettersøkshund, enten egen hund eller avtale med annen eier av godkjent ettersøkshund.

Resten av våre terreng organiseres gjennom utmarkslag.

Rypejakt

Fjellrypejakt uten hund i Sylan:

Ca. 29 000 da. Maks 4 jegere pr. dag.

Minimum 3 dager i perioden 10. – 24. september

(Fortrinnsvis: 10. – 12. september / 13. – 15. september / 16. – 18. september /19. – 21. september / 22. – 24. september)

Kr 480 pr. dag (kr 1.440 pr. periode)

Minimum 2 dager fra 25. september:

Kr 380 pr. dag (kr 760 pr. periode)

Jaktkort bestilles på tlf. 73 81 19 11 (928 94 289)


Jaktområdet er avgrenset slik:

I vest: Turiststien mellom Nedalshytta og Storerikvollen til Søndre Fiskåa og følger videre denne i nordlig retning.

I nord: Markert bekk fra Søndre Fiskåa i sørøstlig retning til turiststien til Sylstasjonen. Følger turiststien til riksgrensen.

I øst: Riksgrensen.

I sør: Eiendomsgrense fra Storsola til turiststien Nedalshytta -Storerikvollen.

Avstand fra Nedalshytta til jaktterrenget ca. 1500 m etter turiststien mot Storerikvollen.


Lirypejakt med hund blir utleid til faste jaktlag:

For tiden er ingen terreng ledig.

Skogsfugljakt

10. oktober – 23. desember

Kr 500 pr dag:

Kortsalg tilbys avhengig av bestandsutvikling.

Harejakt

10. september – 28. februar (ikke jakt i perioden 25. september – 5. oktober)

Hilmo:

Ukesutleie: kr 2 250

Overnattingsmuligheter: Bjørgvollkoia.

Østby/Gammelvollsjø-terrenget:

For tiden utleid.

Beverjakt

1. oktober – 30. april

Fossan:

Lauvøya, langs med Tya

Kr 400 pr kort (1 bever)

Jakt-booking

  • 73 81 19 11
  • 482 27 260

Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen
Neaporten, Nestansringen 3, 7580 SELBU

Søk på leilighet

Det er for tiden ingen ledige leiligheter. Vi legger ut søknadsskjema når vi får ledige leiligheter.

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.