Thomas Angells Stiftelser

Historie

«Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hva Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige…»

Thomas Angell i sitt testamente

Verdigrunnlaget og intensjonen til stiftelsene

Velgjøreren og grunnleggerne av Angell-formuen

Historie og utvikling gjennom 250 år

Av dr. philos historiker Daniel Johansen

Av dr. philos professor historie Ida Bull

Søk på leilighet

Søknadsskjema for enslige

Søknadsskjema for par

I henhold til personvernregler (GDPR) blir opplysninger gitt i søknaden benyttet kun i forbindelse med behandling av søknaden og deles ikke med andre organisasjoner/tredjepart.